Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Tarieven & info

Consult

€ 119,5

consult volwassene

 • Verschillende therapieen/coaching inzetbaar

EMDR-sessie
Voetreflextherapie
Kindertolk-sessie
Gesprekstherapie

Jezelf testen
-traject

Intake online (15 min.)

Gratis

 • Bestel hier
 • Advies resultaten labtest en advies voeding en supplementen
 • & Nazorgtraject
  (na 3 - 6 maanden)
 • € 245,-

Indien er zich in je leven situaties voordoen die het je financieel lastig maken om hulp te zoeken, neem dan toch contact met me op. Dan kunnen we met elkaar naar de mogelijkheden kijken.

Jij bent de moeite waard!

Pak jezelf aan en ga voor jezelf!

Informatie
Heb ik een verwijzing nodig ?

Natuurlijke- of reguliere geneeskunde?
Ga eerst naar je huisarts en laat alles onderzoeken. Mocht er niets uitkomen dan kan je verder kijken i.c.m. de natuurlijke geneeskunde.

Natuurgeneeskundig therapie is direct toegankelijk en je hebt geen verwijzing nodig van een (huis)arts om een afspraak te maken. Wel stel ik een goede communicatie met je huisarts op prijs, in het belang van een goede afstemming van zorg, mocht dit nodig zijn.

Afzeggen?

Kosteloos afzeggen of verplaatsen van je afspraak kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak. Als je de behandeling binnen 24 uur vóór je afspraak afzegt, dan wordt deze in rekening gebracht.

Behandelingsduur

Voor een EMDR-behandeling wordt meestal een uur ingepland. Heel soms is een sessie opeens eerder klaar. Het werk is gedaan en dat mag eerst een plek krijgen voordat we weer naar het volgende gaan.

Mocht je financieel lastig zitten, vraag dan zeker naar de mogelijkheden wat betreft de prijzen, want daar komen we vast wel uit. Ik help je graag bij je gezondheid en wat daar voor nodig is.

Via de werkgever

Therapie voor preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid? In dat geval wordt met de werkgever een maatwerktraject overeengekomen waarin de doelstelling en de doorlooptijd worden bepaald.

Kwaliteit en kwaliteitseisen

Omdat ik ben aangesloten bij de BATC bent u gegarandeerd dat ik voldoe aan een groot aantal waarborgen. Aan al deze eisen en kwalificaties voldoe ik. Dit is belangrijk om goede zorg te kunnen bieden en dat ik vergoed en erkend ben door de zorgverzekeringen. Alleen bij een geregistreerd therapeut krijgt u vergoeding als u hiervoor aanvullend bent verzekerd.

De eisen waaraan ik voldoe zijn;

 • een afgeronde beroepsopleiding alsmede medische basiskennis op hbo-niveau, e.e.a. volgens de definitie van de HBO-raad en VBAG-richtlijn. De opleiding dient geaccrediteerd te zijn door SNRO, FONG belangenbehartiging CAM opleidingen, SKB, CPION of NVAO;
 • bij- en nascholing op hbo-niveau. Leden dienen het verplicht gestelde aantal dagdelen bij- en nascholing te volgen om bij te blijven op eigen vakgebied en wat medische basiskennis betreft. Daarnaast zijn de leden verplicht om vakliteratuur te lezen en intervisiebijeenkomsten te volgen;
 •  een goede praktijkvoering. Hiervoor zijn richtlijnen vastgesteld voor de praktijkvoering, praktijkinrichting, administratie, bereikbaarheid, waarnemingsregeling bij afwezigheid en dergelijke. Controle hierop en verdergaande verbetering vindt plaats d.m.v. intercollegiale toetsing;
 • het conformeren aan onze interne klachtenregeling en het tuchtrecht
 • het hebben van een “Verklaring omtrent het Gedrag”.

WKKGZ

Met ingang van januari 2017 geldt de wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (wkkgz).

Dit houdt in dat als u een klacht mocht hebben en er niet samen met mij uit zou komen, u via de beroepsvereniging met een klachtenfunctionaris kunt praten. Dit is iemand van de S.C.A.G.

AVG

Europese wet persoonsgegevens.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Zie voor volledige info: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Indien je dit wenst, kun je alle gegevens die ik noteer en opsla in jouw cliëntendossier opvragen en daar inzicht in krijgen. Lees alles hierover in het privacy document.

Vijf natuurgerichte principes

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een
holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld
als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt
ervan uit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam.
Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes
geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren als de
werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

 1. Energie
 2. Prikkeloverdracht
 3. Drainage
 4. Voeding
 5. Geestelijk welzijn

Wil je meer weten over de vijf natuurgerichte principes? 

© Arlette Berkouwer 2023

Ontwerp en realisatie: Janine Ontwerpt

Algemene voorwaarden

Privacy verklaring

Delen